செய்திகள்

திரும்புமா திசையற்ற வாழ்க்கை

இன்பங்களுக்கு மட்டும்
 இடம் கொடுக்க மறுக்கிறது என் இதயம்
 இலட்சியங்கள் இல்லாத
 வெட்டை வெளியாய் வெறித்துக் கிடக்கிறது
 மனது.
 வெற்றியின் வாசல்கள் என் வாழ்வில்
 மட்டும் அடைபட்டு கிடக்கிறது.
 பயணிக்கும் திசை எதுவென்று தெரியாமல்
 தடுமாறுகிறது வாழ்வு. தீருமா இந்த
 சிறகொடிந்த நிலமை வீசுமா வசந்தம்
 என் வாழ்விலும் ஒருநாள்.
திரும்புமா திசையற்ற வாழ்க்கை 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button