செய்திகள்

“முற்றிலும் வீழ்ந்தது ஐ.எஸ்” – சிரியா ஜனநாயகப் படைகள் அறிவிப்பு

சிரியாவில் தீவிரவாதிகள் வீழ்த்தப்பட்டதையடுத்து, இஸ்லாமிய அரசு என்று தங்களை அழைத்துக் கொள்ளும் ஐ.எஸ் அமைப்பின் காலம் முடிந்துவிட்டதாக அமெரிக்க ஆதரவுள்ள சிரியா ஜனநாயக படைகள் தெரிவித்துள்ளது.

முழுமையான செய்திகளுக்கு

"வீழ்ந்தது ஐ.எஸ்"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button