செய்திகள்

லண்டன் மற்றும் ஐரோப்பாவில் புதிய நேர மாற்றம் அறிவிப்பு!!

லண்டன் மற்றும் ஐரோப்பாவில் புதிய நேர மாற்றம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன்படி, குறித்த நேர மாற்றம் 2019ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் ( 31-03-2019) இறுதி வாரத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நேர மாற்றம் இடம்பெறும்
குறித்த அறிவிப்பின் மூலம், இலங்கைக்கான, இந்தியா நேர வித்தியாசத்தில் மூன்றுரை மணித்தியால வித்தியாசத்தில் இருக்கும் எனவும் மேற்கு ஐரோப்பாவைத் தவிர, அமெரிக்கா, கனடாவிலும் இந்த நேர மாற்றம் அமுல்ப்படுத்தப்பட்டுள்ளது எனவும் குறிப்பிடப்படுகின்றது.
லண்டன் மற்றும் ஐரோப்பாவில் புதிய நேர மாற்றம் அறிவிப்பு!! 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button