செய்திகள்

ஜனாதிபதியின் அதிரடி முடிவு..! அனுமதிப்பத்திரம் இரத்து..!

ஜனாதிபதியின் அதிரடி முடிவு..! அனுமதிப்பத்திரம் இரத்து..!

நிர்மாணப் பணிகளின் போது மண், கல், மணல் ஆகியவற்றை கொண்டுசெல்வதற்கான அனுமதி பெறுதலை இரத்துச் செய்வதற்கான முடிவினை ஜனாதிபதி எடுத்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

இன்று இடம்பெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தின்போது ஜனாதிபதியினால் மேற்படி தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டதாக அமைச்சர் எஸ்.எம். சந்திரசேன தெரிவித்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button