செய்திகள்

சற்று முன்னர் வெளியான செய்தி..

சற்று முன்னர் வெளியான செய்தி.. நிதி அமைச்சு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை ஒன்றில் இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

இறக்குமதி செய்யப்படும் கோதுமை மாவிற்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த 36 ரூபாய் தீர்வை வரியை 8 ரூபாவாக குறைப்பதற்கு நிதி அமைச்ச தீர்மானித்துள்ளது.

நிதி அமைச்சு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை ஒன்றில் இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Sources : Sooriyan fm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button