செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் கதவுகளின் கைப்பிடிகளில் 9 தினங்கள் வரை உயிர்­பி­ழைத்­தி­ருக்கும் – புதிய ஆய்­வில் தகவல்

கொரோனா வைர­ஸா­னது அறை வெப்­ப­நி­லையில் கதவுக் கைப்­பி­டிகள், பஸ் மற்றும் புகை­யி­ரத கைப்­பிடிச் சட்­டங்கள்  என்­ப­னவற்றில் 9 தினங்கள்வரை உயிர்­பி­ழைத்து வாழும்  வல்­ல­மையைக் கொண்­டது என புதிய ஆய்­வொன்று தெரி­விக்­கி­றது.

ஜேர்­ம­னி­யி­லுள்ள றுஹர் பல்­க­லைக்­க­ழகம் மற்றும் கிரெய்ப்ஸ்வால்ட் பல்­க­லைக்­க­ழகம் என்­பன­வற்றைச் சேர்ந்த நிபு­ணர்களால் இந்த ஆய்வு மேற்­கொள்­ளப்­பட்­டுள்­ளது.

அவர்கள் கொரோனா வைர­ஸுக்கள் தொடர்­பான 22 ஆய்­வு­க­ளி­லி­ருந்து பெற்ற  தர­வு­களை அடிப்­ப­டை­யாக வைத்து இந்த ஆய்வை முன்­னெ­டுத்­தி­ருந்­தனர்.

அவர்கள் பிளாஸ்டிக், கண்­ணாடி, உலோகம் மற்றும் மரத்­தாலான மேற்­ப­ரப்­பு­க்களில் கொரோனா வைரஸ்  சரா­ச­ரி­யாக இரு மணித்­தி­யா­லங்கள் முதல் 9 நாட்கள்வரை வாழ்­வ­தாக கூறு­கின்­றனர்.

மேற்­படி மேற்­ப­ரப்­புகள் தொற்று நீக்­கப்­ப­டா­விட்டால்  சாதா­ரண காய்ச்­சலை ஏற்­ப­டுத்தும் கிரு­மி­களை விடவும் நான்கு மடங்­­கிலும் அதிக காலம் கொரோனா வைரஸ் வாழக்கூடி­யது என  இந்த ஆய்வு கூறு­கி­றது. சாதா­ரண காய்ச்சல் வைர­ஸா­னது மேற்­ப­ரப்­பு­க­ளில் இரு நாட்கள் மட்­டுமே உயிர் வாழும் என்­பது குறிப்­பி­டத்­தக்­கது.

ஆனால்  கைப்­பி­டிகள் உள்­ள­டங்­க­லான மேற்­ப­ரப்­பு­க­ளி­லுள்ள இந்தக்  கொரோனா வைரஸை அற்­ககோல் அல்­லது சல­வைத்தூள் மூலம் இல­கு­வாக கொல்ல முடியும் என்ற போதும்  அவற்றை கவ­னிக்­காது விட்டால்  அவை நீண்ட காலம் தொடர்ந்து வாழும் வல்­ல­மையைக் கொண்­டுள்­ள­தாக  விஞ்­ஞா­னிகள் கூறு­கின்­றனர்.

அதே­ச­மயம் இந்த வைரஸ் மருத்­து­வர்­களால் நோய்த் தொற்­றி­லி­ருந்து பாது­காப்புப் பெற அணி­யப்­படும்  பாது­காப்பு மேலங்­கி­களில் இரு நாட்களுக்கு அதி­க­மான காலம் வாழும் வல்­ல­மையைக் கொண்­டுள்­ளதால் மருத்­­து­வர்கள் கொரோனா வைரஸ் நோயா­ளி­க­ளுக்கு சிகிச்சை அளித்த பின்னர் அந்த மேலங்­கி­களை உட­ன­டி­யாக அகற்றி உரிய முறையில் சுத்­தி­க­ரிக்க வேண்டும் என ஆய்­வாளர்கள் தெரி­விக்­கின்­றனர்.

வைரஸ் தொற்­றுக்­குள்­ளாகும் பொரு­ளொன்று நோய்­க்­கி­ரு­மி­களைப் பரப்பும்  ஊட­க­மாக மாறு­வ­தாக அவர்கள் எச்­ச­ரிக்­கின்­றனர்.

சாதா­ரண காய்ச்சல் வைரஸ் போன்று கொரோனா வைரஸ் குளிர்­மை­யான கால­நிலை பிடித்­த­மா­னது எனத் தெரி­விக்கும் ஆய்­வா­ளர்கள் வெப்­ப­நிலை 4 பாகை  செல்­சியஸ் அல்­லது அதற்கு குறை­வாக இருக்கும் பட்­சத்தில்  இந்த வைரஸ் 28 நாட்­க­ளுக்கு மேற்­பட்ட காலம் வாழும் வல்­ல­மையைக்கொண்­டது எனக் கூறு­கின்­றனர்.

ஆனால் வெப்­ப­நிலை 30 பாகை  செல்­சி­ய­ஸிலும் அதி­க­ரிக்கும்போது  இந்த வைர­ஸுகள் உயிர்­பி­ழைத்­தி­ருக்கும் வீதம் வீழ்ச்­சி­ய­டை­வ­தாக  ஜேர்னல் ஒப் ஹொஸ்­ பிட்டல் அன்­பெக்ஸன் ஆய்­வேட்டில் வெளியா­கி­யுள்ள இந்த ஆய்வு கூறு­கி­றது.

சாதா­ரண சுத்­தி­க­ரிப்பு பொருட்கள் மற்றும் அற்­க­கோலைப் பயன்­ப­டுத்தி மேற்­ப­ரப்­பு­க்க­ளி­லுள்ள  கொரோனா வைர­ஸுக்­களை ஒரு நிமி­டத்­தி­லேயே அழிக்க முடியும் என தமது ஆய்வில் கண்­ட­றி­யப்­பட்­டுள்­ள­தாக ஆய்­வா­ளர்கள் தெரி­விக்­கின்­றனர்.

சலவைத்தூளா­னது எந்த மேற்­ப­ரப்­பி­லி­ருந்தும் வைர­ஸுக்­களை 30 செக்கன்­க­ளில் நீக்­குவ­தாக அவர்கள் கூறு­கின்­றனர்.

இதன்­போது மேற்­ப­ரப்­பு­க­ளி­லி­ருந்து எவ்­வ­ளவு வைரஸ்  மனி­த­னுக்கு தொற்ற முடி­யும்­ என்­பது குறித்து ஆய்வு மேற்­கொள்­ளப்­ப­ட­வில்லை என்றபோதும், மேற்­ப­ரப்­பு­க­ளி­லி­ருந்து சுமார் 31சத­வீ­தத்திற்கும் அதி­க­மான அள­வான வைரஸ் தொற்று ஏற்­ப­டக்­கூடும் என  ஆய்­வா­ளர் கள் மதிப்­பீடு செய்­துள்­ளனர்.

Back to top button