இட் டுவிட்டர் பதிவு அனைவரையும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.