செய்திகள்

இத்தாலியிலிருந்து நாடு திரும்பியவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

இத்தாலியிலிருந்து நாட்டுக்கு வருகைத்தந்து தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படாமல் இருப்பவர்கள் தொடர்பில் காவல்துறையினரின் வெளியிட்டுள்ள விசேட அறிவிப்பு

இத்தாலியிலிருந்து நாடு திரும்பியவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு 1 இத்தாலியிலிருந்து நாடு திரும்பியவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு 2

Sources : BBC Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button