செய்திகள்

பாடசாலை விடுமுறை தொடர்பில் கல்வியமைச்சு வெளியிட்டுள்ள செய்தி

பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடனும் பகிரலாமே 🙂 - அட்சயம்

பாடசாலையின் மூன்றாம் தவணைக்கான விடுமுறை காலத்தை மேலும் இரு வாரங்களுக்கு நீட்டிப்பதற்கு கல்வியமைச்சு தீர்மானித்துள்ளது.

பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடனும் பகிரலாமே 🙂 - அட்சயம்

Back to top button