செய்திகள்

அரசுக்கு சொந்தமான நிறுவனங்களின் மறுசீரமைப்பு: புதிய முடிவு

அரச நிறுவனங்களை மறுசீரமைப்பதற்கான வேலைத்திட்டத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு திறைசேரியுடன் இணைந்த தாய் நிறுவனம் ஒன்றை நிறுவுவதற்கு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

2022ஆம் ஆண்டுக்கான இடைக்கால வரவு செலவுத் திட்டத்திலும், 2023ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவுத் திட்டத்திலும் அரச நிறுவனங்களை மறுசீரமைப்பதற்கான தீர்மானம் ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கவினால் நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

அதன்படி, அரச நிறுவனங்களின் மறுசீரமைப்பு செயல்முறையை எளிதாக்குவதற்கு நிதி, பொருளாதார ஸ்திரப்படுத்தல் மற்றும் தேசிய கொள்கைகள் அமைச்சின் கீழ் அரச நிறுவனங்களின் மறுசீரமைப்பு அலகு ஏற்கனவே நிறுவப்பட்டுள்ளது.

மறுசீரமைப்பிற்கு இலக்கான சில நிறுவனங்கள் அரசுக்குச் சொந்தமான நிறுவனங்களாகும், இதில் அரசாங்கமே பெரும்பான்மை பங்குதாரர்களாக உள்ளது. சில அரசுக்கு சொந்தமான நிறுவனங்கள் பெருநிறுவனங்களாக செயல்படுகின்றன.

அந்த சூழ்நிலையில், திறைசேரியின் செயலாளரால் 100% பங்கு உரிமையுடன் திறைசேரியுடன் இணைந்த தாய் நிறுவனத்தை நிறுவுவதற்கு தேவையான ஏற்பாடுகளை செய்வதற்கான முன்மொழிவுக்கு அமைச்சர்கள் அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

அரச நிறுவனங்களின் மறுசீரமைப்புத் திட்டத்தை விரைவுபடுத்துவதற்காக, மறுசீரமைப்பிற்காக அடையாளம் காணப்பட்ட அரச நிறுவனங்களை மேற்கூறிய தாய் நிறுவனத்தின் துணை நிறுவனங்களாகப் பதிவு செய்வதற்குத் தேவையான ஏற்பாடுகளைச் செய்யுமாறும் முன்மொழிவு பரிந்துரைக்கிறது.

நிதி, பொருளாதார ஸ்திரத்தன்மை மற்றும் தேசிய கொள்கைகள் அமைச்சர் என்ற வகையில் ஜனாதிபதியினால் இந்த யோசனை முன்வைக்கப்பட்டது.

Back to top button