செய்திகள்

எரிவாயு விலை குறைக்கப்படவுள்ளது

Litro Domestic LP Gas விலை நாளை முதல் குறைக்கப்படவுள்ளது.

லிட்ரோ உள்நாட்டு எல்பி காஸ் விலை நாளை முதல் ரூ.200-300 வரை குறைக்கப்படும் என்று லிட்ரோ தலைவர் ஒரு சிறிய அறிக்கையில் தெரிவித்தார்.

Back to top button