ஆன்மிகம்

இந்த பொருட்களை மறந்தும் இந்த பொருட்களை யாரிடம் இருந்தும் வாங்காதீர்கள் வீட்டில் தரித்திரம் உண்டாகும் கடன் மேல் கடன் அதிகரிக்கும் வீட்டில் தரித்திரம் தாண்டவம் ஆடும்.

Avoid Buying These Items to Avoid Poverty in Your Home

இந்த பொருட்களை மறந்தும் இந்த பொருட்களை யாரிடம் இருந்தும் வாங்காதீர்கள் வீட்டில் தரித்திரம் உண்டாகும் கடன் மேல் கடன் அதிகரிக்கும் வீட்டில் தரித்திரம் தாண்டவம் ஆடும்.

இந்த பொருட்களை மறந்தும் வாங்காதீர்கள்!

வீட்டில் செல்வம் நிலைத்திருக்க, தரித்திரம் அண்டாமல் இருக்க சில பொருட்களை வாங்குவது கூடாது என்று நம் முன்னோர்கள் கூறியுள்ளனர். அந்தப் பொருட்களை வாங்கினால் வீட்டில் தரித்திரம் உண்டாகும், கடன் மேல் கடன் அதிகரிக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.

இந்த பொருட்கள் என்னென்ன?

  • ஒருவரின் கைப்பையில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட பொருட்கள்: ஒருவரின் கைப்பையில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட பொருட்களை வாங்கினால், அந்தப் பொருட்களில் அந்த நபரின் துரதிர்ஷ்டம் சேர்ந்துவிடும் என்று நம்பப்படுகிறது. இதனால் வீட்டில் தரித்திரம் உண்டாகும்.
  • கடன் வாங்கி வாங்கப்பட்ட பொருட்கள்: கடன் வாங்கி வாங்கப்பட்ட பொருட்கள் வீட்டில் தரித்திரத்தை வளர்த்துவிடும் என்று நம்பப்படுகிறது. கடன் வாங்கி வாங்கும் பொருட்களை யாரும் வாங்கக்கூடாது.
  • பிறருக்கு பிடித்த பொருட்கள்: பிறருக்கு பிடித்த பொருட்களை வாங்கினால், அந்தப் பொருட்களின் நல்ல அதிர்ஷ்டம் நம்மிடமிருந்து விலகிவிடும் என்று நம்பப்படுகிறது. இதனால் வீட்டில் தரித்திரம் உண்டாகும்.
  • அழுகிய பொருட்கள்: அழுகிக் கொண்டிருக்கும் பொருட்கள் வீட்டில் தரித்திரத்தை வளர்த்துவிடும் என்று நம்பப்படுகிறது. அழுகிக் கொண்டிருக்கும் பொருட்களை யாரும் வாங்கக்கூடாது.

இன்னும் சில பொருட்கள்:

  • ஒரு நபரின் கைகளில் இருந்து வாங்க வேண்டிய பொருட்கள்.
  • ஒரு நபர் கொடுத்த பொருட்கள்.
  • ஒரு நபர் தன்னிச்சையாக கொடுத்த பொருட்கள்.

இந்த பொருட்களை வாங்குவதன் மூலம், நம் வீட்டில் தரித்திரம் உண்டாகும் என்று கூறப்படுகிறது.

இந்த நம்பிக்கைகள் அனைத்தும் நம் பாரம்பரியத்தில் உள்ளவை. அவை உண்மையா அல்லது பொய்யா என்பது தெரியவில்லை. ஆனால், இந்த பொருட்களை வாங்காமல் இருப்பது நல்லது என்று கூறப்படுகிறது.

Back to top button