செய்திகள்

அரவணைப்பு

நீ ஆறுதலாய் அரவணைத்து தலை தடவும் அந்த நிமிடங்களுக்காகவே தினமும் அழுது கொண்டிருக்கிறேன்.

அரவணைப்பு 1

Back to top button