செய்திகள்

இஸ்ரேலிற்கு படையினரை அனுப்பபோவதில்லை- அமெரிக்கா

US Will Not Send Troops to Israel, But Will Provide Other Security Assistance

அமெரிக்கா, இஸ்ரேலுக்கு நேரடி இராணுவ உதவி வழங்காது என்று அமெரிக்க தேசிய பாதுகாப்பு பேரவையின் பேச்சாளர் ஜோன் கேர்பி தெரிவித்துள்ளார். இருப்பினும், அமெரிக்கா, இஸ்ரேலுக்கு பாதுகாப்பு தொடர்பான பிற உதவிகளை வழங்கும் என்றும், ஈரான் இதில் தொடர்புபட்டுள்ளது என்பதற்கான ஆதாரங்களை அமெரிக்கா தொடர்ந்து ஆராய்ந்து வருவதாக அவர் கூறினார்.

முக்கிய கருத்துக்கள்

  • அமெரிக்கா, இஸ்ரேலுக்கு நேரடி இராணுவ உதவி வழங்காது.
  • அமெரிக்கா, இஸ்ரேலுக்கு பாதுகாப்பு தொடர்பான பிற உதவிகளை வழங்கும்.
  • அமெரிக்கா, ஈரான் இதில் தொடர்புபட்டுள்ளது என்பதற்கான ஆதாரங்களை ஆராய்ந்து வருகிறது.

News note in English

The US will not send troops to Israel, but will provide other security assistance, according to National Security Council spokesman John Kirby. The US is also investigating evidence that Iran is involved in the conflict.

Back to top button