செய்திகள்

இன்றிரவு இலங்கையர்களுக்கு காத்திருக்கும் அரிய வாய்ப்பு

சர்வதேச விண்வெளி ஓடத்தை இலங்கையர்கள் இன்றிரவு வானில் அவதானிக்கலாம்.

அதன்படி மேகங்கள் அல்லாத தெளிவான வான் பரப்பில் இன்றிரவு 7.08 மணி முதல் இலங்கையர்கள் சர்வதேச விண்வெளி ஓடத்தை வெறுங் கண்களால் அவதானிக்கலாம்.

இன்றிரவு இலங்கையர்களுக்கு காத்திருக்கும் அரிய வாய்ப்பு 1

சர்வதேச விண்வெளி ஓடமானது தென் மேற்கு திசையிலிருந்து – வடகிழக்கு திசைநோக்கி இரவு 07.05 முதல் 07.12 மணிவரையான காலப் பகுதியில் பயணிக்கவுள்ளது.

இன்றிரவு இலங்கையர்களுக்கு காத்திருக்கும் அரிய வாய்ப்பு 2

Back to top button