செய்திகள்

கொரோனா வேகத்தில் பரவும் மீம்ஸ்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனா பீதி மக்களை ஆட்டிப்படைக்க மற்றொருபக்கத்தில் கொரோனாவையே கருப்பொருளாக வைத்து மீம்ஸ்களும் உருவாக்கப்படுகின்றன. அவ்வாறான மீம்ஸ்களின் ஒரு தொகுப்பை இங்கே தருகிறோம்.

Meme 1 - வீட்டில் தங்கியிருக்க வேண்டும்.

Creative Commons
Meme 3-தனிமைப்படுத்தப்பட வேண்டியதன் முக்கியத்துவம்

Creative commons
Meme 4-வீட்டில் தங்கியிருப்பது விடுமுறை (விடுப்பு) அல்ல

Creative commons
Meme 5-செய்வதற்கு ஒன்றுமில்லையே என்ற கவலை பலருக்கு

Creative commons
Meme 6-காலம் மாறிவிட்டது

Creative commons
Meme 7- பயப்படுபவர்கள் பலர்

Creative commons
Meme 8- அந்தப் பயங்களைப் பரப்புபவர்கள் சிலர்

Creative commons
Meme 9- அறிவுரை கூறுபவர்கள் சிலர்

Creative commons
கொரோனா வேகத்தில் பரவும் மீம்ஸ்! 1

Back to top button