செய்திகள்

எந்த தொழில் செய்வோர் அதிக வருமானம் ஈட்டுகின்றனர்?

ஆஸ்திரேலியாவில் அதிக மற்றும் குறைந்த சம்பளம் கிடைக்கும் தொழில்களின் பட்டியலை ATO-வரித்திணைக்களம் வெளியிட்டுள்ளது.
2016-17 காலப்பகுதியில் வரித்திணைக்களத்திற்கு வரி செலுத்திய 1,100 தொழில்துறை சார்ந்தவர்களின் தரவுகளின் அடிப்படையில் இந்த விபரங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
இதன்படி நாடு முழுவதும் அதிக வருமானமீட்டுபவர்களில் சத்திரசிகிச்சை நிபுணர்கள் முதலிடத்தில் காணப்படும் அதேநேரம் cafe பணியாளர்கள்  ஆகக்குறைந்த வருமானமீட்டுபவர்களாக காணப்படுகின்றனர்.
[post_ads]
ஆஸ்திரேலியாவில் அதிக மற்றும் குறைந்த சம்பளம் கிடைக்கும் தொழில்களில் முதல் பத்து இடங்களில் என்னென்ன தொழில்கள் இருக்கின்றன என்ற பட்டியல் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.
எந்த தொழில் செய்வோர் அதிக வருமானம் ஈட்டுகின்றனர்? 1
எந்த தொழில் செய்வோர் அதிக வருமானம் ஈட்டுகின்றனர்? 2
எந்த தொழில் செய்வோர் அதிக வருமானம் ஈட்டுகின்றனர்? 3

Back to top button