செய்திகள்

Election Result 2019 Live மக்களவைத் தேர்தல் 2019 இதுவரை வந்துள்ள முடிவுகள்.

முடிவுகளை விரிவாகப் பார்க்க கிளிக் செய்க

India Election 2019 இதுவரை வந்துள்ள முடிவுகள் கடைசி மேம்படுத்தல்:

12:17 இந்திய நேரம்

339  BJP+
85    INC+
118  OTHERS

Election Result 2019 Live மக்களவைத் தேர்தல் 2019 இதுவரை வந்துள்ள முடிவுகள். 1

Back to top button